Välkommen till Studio Harmoni i Trosa

    Livssamtal i psykosyntes 

   

   Vi bär alla på en inre möjlighet att utvecklas till

   den människa vi vill vara och leva det liv vi vill

   leva.

   Samtalsterapi ger dig en chans att stanna upp ett

   slag i livet och möta dig själv. Jag finns med som

   ett stöd på din resa och du får möjlighet att hitta

   dina svar på vad du egentligen vill med ditt liv.


    Samtalen leder ofta till

 • en bättre självkännedom, självkänsla och självförtroende
 • en ökad förmåga att använda hela din potential
 • en bättre insikt kring vad som är viktigt i just ditt liv
 • en minskad stressnivå
 • att bättre kunna hantera och prioritera bland livets alla "måsten"
 • mer energi, motivation och livsglädje
 • att använda tiden på ett bättre sätt
 • att arbeta mer effektivt och strukturerat
 • att bättre förstå och kommunicera med andra
 • ökat mod
 • att mer framgångsrikt sätta upp och nå mål
 • förbättrad problemlösningsförmåga 

Psykosyntes - en psykologi med själ

Psykosyntesen ser människan en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i nära samspel med varandra.

Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur hon mår, både psykiskt och fysiskt. Det är den moderna psykologins uppgift att bidra till att människan får alla sina till synes, motstridiga krafter i balans och harmoni.


Med fokus på vår potential

Psykosyntes är en utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i varje individ.

Istället för att se våra personliga svårigheter som begränsande, ser man inom psykosyntesen våra brister och tillkortakommanden som en stor utvecklingspotential. I varje problem vi upplever, finner vi fröet till personlig utveckling och mognad. Psykosyntesen fokuserar på vår potential och hjälper oss att identifiera våra mål och vårt syfte med livet. Genom att anta de utmaningar som dyker upp på vägen utvecklas vi som individer och närmar oss samtidigt våra mål.


Nyckeln till ett hälsosamt liv är en känsla av meningsfullhet. Vet jag vem jag är och vad jag vill så kommer jag också att uppleva livet som meningsfullt. Psykosyntesen erbjuder dig metoder att finna meningen och ytterst syftet med ditt liv.


Psykosyntesen är en praktisk psykologi. Den ska inte bara få oss att förstå varför vi beter oss som vi gör, utan också hjälpa oss omsätta våra intellektuella insikter till praktiskt handlande. Då kan vi lära känna oss själva bättre, förstå våra behov och skapa en egen handlingsplan för livet. En handlingsplan som känns meningsfull att följa.


Psykosyntes är mer än en psykologisk arbetsmetod. Det är en livsattityd, ett varsamt sätt att närma sig helheten. Det är en öppen modell både för personlig och organisatorisk utveckling – en referensram som omfattar kroppsliga, transpersonella och sociala aspekter där kärleken till oss själva och andra intar en viktig roll.


Du är varmt välkommen att kontakta

Marie Mauritzson

samtalsterapeut i psykosyntes, på 0708 76 39 37 eller mail@mariemauritzson.se för mer information.

                                    Studio Harmoni, Trosa Hälsocentrum Gallerian 1 tr. Industrigatan 9a, Trosa 070-8763937 info@studioharmonitrosa.se